Log in op de database middels phpmyadmin (of andere tool) en kijk in EAV_attribute tabel wat het ID is van Meta Keyword en Meta Description.


Gebruik hiervoor de query:


select * from eav_attribute where attribute_code like '%Meta%' AND entity_type_id =3


Entity_type_id = 3 betekent dat hij alleen zoekt naar items die gebruikt worden in Catalog_category.


Schrijf de ID's op van Meta Keyword en Meta Description. 

Vervolgens kunnen we deze id's uit de tabel Catalog_category_entity_varchar verwijderen middels de volgende query:

delete from catalog_category_entity_varchar where attribute_id = <opgeschreven ID>


Vervangen <opgeschreven ID> door de Id's die je bij de eerste query terug kreeg voor Meta Description en Meta Keyword.